СЛИКА И ПАМЋЕЊЕ У ЧИПУ

У Чипу су 5. јула Нада Хајџан, спољни сарадник Института и Пера Ластић, директор Института обавили прве интервујеи и скенирања старих породичних фотографија код Љубедаље>>

ВИДОВДАНСКА ИЗЛОЖБА

У просторијама Српског културног центра у ул. Нађмезе бр. 49, у Будимпешти за ову свечану прилику је Српски иснтитут приредио изложбу урамљених репродукција малог форматадаље>>

СТУДЕНИЦА У ПРЕПАРАНДИЈИ

У згради бивше и прве српске препарандије, у центру Сентандреје која сада припада Музеју Епархије будимске и служи као изложбени простор за привремене поставке докдаље>>

ВИДОВДАНСКИ МАРАТОН

Програми посвећени Видовдану у Будимпешти и Сентандреји су ове године почели већ у 9 сати ујутру, у недавно боновљеној свечаној сали Текелијанума са рециталом члановадаље>>

ВИДОВДАН 2016

И ове године је у Будимпешти и Сентандреји обележен у српској заједници Видовдан. Ове године главни организатори су били Музеј Епархије Будимске, Српски институт идаље>>