Програм манифестације „Српски музички јубилеји у Будимпешти“

СРПСКИ МУЗИЧКИ ЈУБИЛЕЈИ У БУДИМПЕШТИКорнелије Станковић, Тихомир Остојић,Исидор Бајић, Тихомир Вујичић ПРОГРАМ Будимпешта, 4-5-6. децембар 2015. 4. децембар 2015. (петак) Пре подне 10:00 – 13:00:Отварањедаље>>

Студенти на пракси

Студент политологије на Правном факутету Универзитета “Лоранд Етвеш” Стефан Ракић, успешно је одбранио свој дипломски рад основних студија у којем је приказао и упоредио правнидаље>>

Разговори са генералним директором Центра филозофских наука МАН

Кустос Музеја Епархије будимске Коста Вуковић и директор Српског института Пера Ластић 10. јула 2015. су у Сентандреји разговарали са генералним директором Центра филозофских наукадаље>>

Посета Београду

Делегација Српског института и Српске самоуправе у Будимпешти боравила је 15. јула 2015. у посети Београду. Директор института Пера Ластић, сарадник Золтан Бада и председникдаље>>