СРПСКИ КАЛЕНДАР 2022

Почетком текуће 2022. године објављен је нови број Српског календара у издању Самоуправе Срба у Мађарској и уз помоћ осталих српских народносних организација, међу којимадаље>>

Бела Барток ― Српска и бугарска сељачка музика из Баната, 1935

Факсимил издање Бартоковог аутографа нотног зборника Издавач: Удружење “Вујичић” у сарадњи са Српским институтом Уредник: Габор ЕредичСарадник: Пера ЛастићБудимпешта, 2017 Бела Барток је своје фоно-записедаље>>

Бела Барток и српска музика – двојезични зборник (уредили: Јелена Јовановић, Катарина Томашевић и Пера Ластић)

Будимпешта, 2016 Двојезични зборник „Бела Барток и српска музика“ садржи радове са научног скупа који је одржан децембра 2012. године, у организацији Српског института издаље>>