Бела Барток и српска музика – двојезични зборник (уредили: Јелена Јовановић, Катарина Томашевић и Пера Ластић)

Будимпешта, 2016 Двојезични зборник „Бела Барток и српска музика“ садржи радове са научног скупа који је одржан децембра 2012. године, у организацији Српског института издаље>>