Делатност

ЦИЉЕВИ СРПСКОГ ИНСТИТУТА У БУДИМПЕШТИ

 • Формирање институционалних оквира за научна истраживања о прошлости и савременој друштвеној стварности Срба у Мађарској
 • Помагање, подржавање, координисање, организовање и реализација научних истраживања о Србима у Мађарској
 • Неговање научне делатности на српском језику
 • Допринети формирању нових генерација научника, истраживача и интелигенције код Срба у Мађарској
 • Популаризација резултата истраживања о Србима у Мађарској
 • Интегрисање научних истраживања о Србима у Мађарској у српске, мађарске и међународне научне токове
 • Стручна помоћ разним друштвеним делатностима српске заједнице у Мађарској (током припреме политичких одлука, израда стручних основа садржаја и методологије српске мањинске наставе итд.)
 • Израда стручних основа заштите материјалног и нематеријалног културног наслеђа Срба у Мађарској

ПЛАНИРАНЕ ОБЛАСТИ ДЕЛАТНОСТИ СРПСКОГ ИНСТИТУТА

 • Истраживање опште историје Срба у Мађарској
 • Истраживање историјата локалних српских заједница (микроисторијска истраживања, завичајна историја)
 • Истраживање културне историје Срба у Мађарској
 • Истраживање етнографије/етнологије Срба у Мађарској
 • Лингвистичка истраживања о Србима у Мађарској
 • Социолошка, правна и политолошка истраживања о Србима у Мађарској
 • Организовање предавања, курсева, подршка високом и вишем образовању, односно образовању одраслих
 • Организовање стручних и научних конференција
 • Организовање изложби
 • Објављивање разних издања, научних публикација
 • Спровођење анкета, састављање базе података о Србима у Мађарској
 • Израда стручних основа за заштиту српских културно-историјских споменика и заштићених историјских локалитета Срба у Мађарској
 • Стручни консалтинг