Слика и памћење

Дигитализација и архивисање старих и архивских фотографија о Србима у Мађарској. Уз фотографије се снимају и интервјуи са власницима фотографија о њиховом животу и успоменамадаље>>

Срби у Батањи

У Батањи су настављена (2012. започета) теренска истраживања етнолога, етнолингвиста и лингвиста, углавном сарадника Етнографског института, Балканолошког института и Института за српски језик САНУ. Пореддаље>>

Срби у Мађарској 2004-2014: 10 година у ЕУ – међународна стручна конференција за мањинско истраживање

Срби у Мађарској 2004-2014: 10 година у ЕУ – међународна стручна конференција за мањинско истраживање Одобрен је пројекат Српског института за организацију стручне конференције одаље>>