ЈАКОВ ИГЊАТОВИЋ – 200

У току је припрема за обележавање 200. годишњице рођења Јакова Игњатовића У организацији Српског института и Матице српске, и уз суорганизаторство и суфинансирање Града Сентандреје,даље>>