НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА 2023. ГОДИНУ

Наградни конкурс за сакупљање српске језичке, завичајноисторијске и етнолошке грађе у Мађарској Самоуправа Срба у Мађарскоју сарадњи са Српским институтомрасписује за 2023. годину НАГРАДНИ КОНКУРСза сакупљањедаље>>

СВЕЧАНО УРУЧИВАЊЕ НАГРАДА – КОНКУРС ЗА САКУПЉАЊЕ СРПСКЕ ЈЕЗИЧКЕ, ЗАВИЧАЈНОИСТОPИЈСКЕ И ЕТНОЛОШКЕ ГРАЂЕ У МАЂАРСКОЈ

На односу на ранијих година, и 2022. године Самоуправа Срба у Мађарској у сарадњи са Српским институтом расписала је наградни конкурс за сакупљање српске језичке,даље>>

ЗБОРНИК СПЦ 800

Ускоро излази из штампе Зборник радова са Међународног научног скупа „СРБИ У МАЂАРСКОЈ И ПРАВОСЛАВЉЕ КРОЗ ВЕКОВЕ“ – Поводом 800. годишњице аутокефалности Српскe православне цркве.даље>>