ОДРЖАН НАУЧНИ СКУП У БЕОГРАДУ ПОД НАСЛОВОМ „ДА ЛИ СУ МАЊИНСКА ПРАВА (ЈОШ УВЕК) ЉУДСКА ПРАВА”?

Поводом 25 година од Европске оквирне конвенције о заштити националних мањина ЕС и 75 година од Универзалне декларације о људским правима УН, у Београду једаље>>

ДЕШЧАНСКИ СРПСКИ ЗЛАТОВЕЗ НА ЛИСТИ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА МАЂАРСКЕ

2023. године дешчански српски златовез доспело је на националну листу нематеријалног културног наслеђа Мађарске. Мађарска је, као потписник Конвенције, 2009. године основала листу нематеријалног културногдаље>>