САВЕТОВАЊЕ О ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА У ИНСТИТУТУ ЗА ИСТРЖИВАЊЕ МАЊИНА

У Институту за истраживање мањина у Будимпешти 17. октобра 2023. године одржава се саветовање на тему прве анализе резултата пописа становништва у погледу података о припадницима националних и етничких мањина.

На договору учествује и директор Српског института Пера Ластић.