НАЈАВА: Српски племићи и великаши у средњовековној Угарској

Разговор са историчаром Борисом Стојковским са Филозофског факултета у Новом Саду. Место: Српски културни клуб у Будимпешти (Будимпешта, 5.кварт Улица Микше Фалка бр.3. 2. спрат.даље>>

Познати етномузиколог и шеф ансамбла „Вујичић“ је постао члан Мађарске академије уметности.

У Будимпешти 13. марта 2015. Габор Ередич је одржао своју приступну беседу поводом пријема у чланство Мађарске акадеимије уметности. Тема његовог предавања је шири контекст бурдонскедаље>>

У част Петра Милошевића

У библиотеци Катедре за словенске језике Филозофског факултета Универзитета ЕЛТЕ у Будимпешти, 26. фебруара 2015. године представљен је зборник радова у част бившег професора катедредаље>>

Посета Београду

 У Српској академији наука и уметности у Београду, 10. фебруара је одржана седница Одбора за проучавање мањина и људских права. Као члан одбора, седници једаље>>