XVI. századi kéziratos Evangélium restaurálása

 

Szerb Egyházi Múzeum, XVI. századi kéziratos Evangélium restaurálása – Beszámoló
a 87/RA 1 jelzetű, Evangélium (XVI. századi)
kéziratos kötet restaurálásáról.

Aa restaurálást támogatta a Nemzeti Kulturális Alap.

OSZK-Soros Könyvrestaurátor Műhely Kft.
1152 Budapest, Régi Fóti út 77.
Tel./fax: 36-1/306-4574
Szerb Ortodox Egyházmegye
Egyházművészeti Gyűjtemény
Szentendre, 2000
Pátriárka u. 5.
Beszámoló
a 87/RA 1 jelzetű, Evangélium (XVI. századi)
kéziratos kötet restaurálásáról
A kéziratos kötet restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A
portalanítás és óvatos száraz tisztítás után a lapszámozásokat ellenőriztük majd a
kötetet szétszedtük. Mivel a kötet kéziratos, a különböző tintákat megvizsgáltuk,
mennyire kötődik a papírhoz és, hogy milyen mértékű a vízoldékonysága. A
vizsgálatok azt mutatták, hogy a tinták vízoldékonyak és némelyik pereg is ezért le
kellett védeni, különösen a piros tintával írott sorokat. Ezek után a lapokat
egyenként, Parafil RT 70-es kiemelő lap segítségével mostuk, a javítgatásokat
leválasztottuk, a különböző ragasztó maradványokat leoldottuk. A lapokat még
savtalanítottuk és utánenyveztük. A javítások egy részét kézi javítással végeztük
japán papír, merített papír és glutofix használatával. A nagy hiányokkal bíró vagy
igen gyenge és sérült lapokat papíröntéssel egészítettük ki. A papíröntésnél a
papírpéphez graphsize enyvező anyagot és krétát adtunk. A hiányzó előzék részeket
merített papírral pótoltuk. Az eredeti technika szerint fűztük fel az íveket 3 kender
bordára. Az oromszegőket megtisztítás után visszahelyeztük a könyvtestre. A kötést
rekonstruáltuk új félbőr felhúzással és bőr alápótlással. A kapcsokat tisztítás után
visszahelyeztük a kötetre. A bőrt konzerváltuk. Fotódokumentációt készítettünk a
restaurálás utáni állapotról.
A kötetet Mezeiné Victor Örzse restaurálta.
A kötet restaurálás előtt és után
OSZK-Soros Könyvrestaurátor Műhely Kft.
1152 Budapest, Régi Fóti út 77.
Tel./fax: 36-1/306-4574

Budapest, 2013. augusztus 16.
Gy.Molnár Kerstin
OSZK-Soros Könyvrestaurátor Műhely Kft.
szakmai vezető