Српски језик у Мађарској: Стање и перспективе лингвистичких истраживања (међународно научно саветовање)

Задатак Српског института је организовање, помоћ и координација научног истраживања о Србима у Мађарској.  Институт гради основе за редовито и организовано истраживање на појединим подручјима науке. То значи да на појединим подручјима треба сакупити досадашње резултате  и одредити даљи ток истраживања. Најбољи начин сакупљања информација о резултатима истраживања је организоваље конференције на којо су присутни истраживачи одређеног подручја. На основу размене искустава и мишљења на конференцији Институт израђује конкретне пројекте и дугорочне програме на подручју лингвистичког истраживања.

Прву конференцију те врсте Институт је реализовао у новембру 2010. годину на тему етнографије.

Пројекта Српски језик у Мађарској:  Стање и перспективе лингвистичких истраживања (међународно научно саветовање) оствариће следеће резултате:

 • упознавање досадашњих резултата лингвистичких истраживања
 • дефинисање будућих истраживачких програма и пројеката
 • објављивање конференцијског материјала
 • упознавање метода рада осталих мањина у Мађарској , мађарских и српских стручњака, и размена искустава

Циљна група пројекта:

 • Лингвисти из Мађарске и матичне земље који истражују језик Срба у Мађарској, или то намеравају
 • мађарски и мањински истраживачи лингвисти у Мађарској
 • студенти, школски професори, у првом реду србисти
 • заинтересирани интелектуалци

ВЕСТ

У сарадњи Српског института са Институтом за српски језик САНУ и Српском самоуправом у Будимпешти  14-15. децембра 2012. у Библиотеци ССМ и ССБ  одржано међународно саветовање на тему положаја српског језика у Мађарској.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК У МАЂАРСКОЈ:

СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЛИНГВИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА
међународно научно саветовање

Будимпешта – Библиотека ССМ и ССБ, 14-15. децембар 2012.

Српски институт – Будимпешта
у сарадњи са
Институтом за српски језик САНУ
Српском самоуправом у Будимпешти

ПРОГРАМ САВЕТОВАЊА

14. децембар 2012. (петак)
9:30 – 10:00 – Долазак и регистрација учесника

10:00 – 10:30 – Отварање саветовања, поздравне речи

 1. Реч организатора
 2. Реч представника мађарске владе
 3. Реч представника Амбасаде Републике Србије у Будимпешти
 4. Реч представника ССМ

10:30-10:45 – Кратка пауза

10:45 – 12:30 Прва сесија
Председава: Др Радомир Ластић, члан Научног савета Српског института

Др Софија Милорадовић (Институт за српски језик САНУ, Београд):

Српски језик у Мађарској – стање и перспектива дијалектолошких истраживања

 

Др Владан Јовановић (Институт за српски језик САНУ, Београд):

О језику епитафа са српског Саборног гробља у Сентандреји /

О најновијим истраживањима говора Срба у Батањи

 

Др Јованка Радић (Институт за српски језик САНУ, Београд):

Стање и перспективе ономастичких истраживања код Срба У Мађарској /
Саборно гробље у Сентандреји

 

Др Исидора Бјелаковић (Филозофски факултет у Новом Саду) – Др Александар Милановић (Филолошки факултет Универзитета у Београду):

Основни правци досадашњих истраживања језика Срба у Угарској (XVIII и XIX век)

 

Др Филип Васершејд  / Dr. Philipp Wasserscheidt (Хумболтов универзитет, Берлин):

Језик без правила: конструкциона граматика и билингвизам

 

Дискусија
12:30 – 12:45 Кафе пауза / Кратак предах

12:45 – 14:30 Друга сесија

Председава:

др Биљана Сикимић (Балканолошки институт САНУ, Београд):

Теренска истраживања код Срба у Мађарској: могућности примене етнолингвистичке и антрополошко-лингвистичке анализе

 

Др Марија Илић (Балканолошки институт САНУ, Београд):

Социолингвистичка истраживања српских варијетета у Мађарској: резултати и перспективе

 

Др Младена Прелић (Етнографски институт САНУ, Београд) – Др Марија Павловић (Етнографски институт САНУ, Београд):

Проучавање језика и говора из угла етнологије: истраживања у српским заједницама у Румунији и Мађарској

 

Др Мирослава Лукић-Крстановић (Етнографски иснтитут САНУ, Београд):

Језик као трансмитер културе и културног памћења (на примеру животних прича Срба у Батањи)

 

Дискусија

 

14:30 – 15:15 – Закуска / Бифе-ручак

 

15:00 – 16:15 Трећа сесија

 

Председава:

 

Др Марија Жилак / Dr. habil. Zsilák Mária (Шеф катедре за славистику и балтичке језике Филозофског факултетаУниверзитета Лорант Етвеш, Будимпешта):

НАСЛОВ: ??? Лингвистичка истраживања код Словака у Мађарској / Словачки језички атлас

 

Др Миља Радан / Dr. Mihai Radan (Западни универзитет, Темишвар):

Досадашња истраживања говора и традиција Срба у Румунији и правци будућих истраживања

 

др Ана Борбељ / Dr. Borbély Anna (Институт за лингвистику Мађарске академије наука, Будимпешта):

Лингвистичка истраживања код Румуна у Мађарској (на мађарском?)

 

Дискусија

 

16:15 – 16:30 Кафе-пауза / Кратак предах

 

16:30 – 17:30 Четврта сесија

 

Председава:

 

Др Чила Барта / Dr. Bartha Csilla (Институт за лингвистику МАН, Центар за мултилингвизам, Будимпешта): НАСЛОВ: ??? Мањински језици и језичке политике у Европи

 

Пера Ластић (Српски институт, Будимпешта):

Статус српског језика у Мађарској

 

Дискусија и закључивање првог дана саветовања.

15. децембар 2012. (субота)

 

10:00 – 11:30 Округли сто

Српски језик у Мађарској – перспективе лингвистичких и филолошких истраживања и учења/наставе српског језика

 

Разговор воде:

 

11:30 – 11:45 Кафе-пауза / Кратак предах

 

11:45 – 12:00 Закључивање саветовања

 

12:00 – 12:45 Закусака / Бифе-ручак

 

 

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМИ

 

13. децембар 2012. (четвртак)

 

Српски културни клуб у Будимпешти, 18:30

 

Вече посвећено српском књижевнику, преводиоцу и лингвисти др-у Предрагу Степановићу, поводом 70 година од његовог рођења

Пројекција филма „Преполовљени“ према истоименом роману Предрага Степановића

Отварање фотодокументационе изложбе о раду Предрага Степановића.

Организатори: Српска самоуправа у Будимпешти, Српски културни клуб у Будимпешти, Српски институт

 

15. децембар 2012. (субота)

 

13:00 – 17:00 Излет у Сентандреју

Разгледање града, српских храмова

Посета Музеју, архиви и библиотеци Епархије будимске

Посластичарница „Самош марципан“ (оснивач Маћаш Самош, алиас Младен Савић)

 

 

15. децембар 2012. (субота)

 

14:00 – 18:00 Семинар „Теренски рад у етнологији“
Семинар држе научни сарадници Етнографског института САНУ др Младена Прелић, др Мирјана Павловић и др Мирослава Лукић-Крстановић