Разговори са генералним директором Центра филозофских наука МАН

Кустос Музеја Епархије будимске Коста Вуковић и директор Српског института Пера Ластић 10. јула 2015. су у Сентандреји разговарали са генералним директором Центра филозофских наукадаље>>

Посета Београду

Делегација Српског института и Српске самоуправе у Будимпешти боравила је 15. јула 2015. у посети Београду. Директор института Пера Ластић, сарадник Золтан Бада и председникдаље>>

Посета Новом Саду

Делегација Српског института и Српске самоуправе у Будимпешти боравила је 2. јула 2015. године у Новом Саду. Директор института Пера Ластић, сарадник Золтан Бада идаље>>

Промоција књиге Зорана Вукосављева “Архитектура српских православних цркава у Мађарској” Нови Сад- Галерија Матице српске, 9. октобар 2015.

У Новом Саду је 9. октобра 2015. године у организацији Галерије Матице српске и Покрајинског завода за заштиту споменика културе одржана промоција књиге архитекте Зоранадаље>>