Биланс и статут Српског института

Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској је 27. маја о.г. одобрила статут (организација и правила рада) Српског института. На поновљеној седници 9. маја је опет усвојила билансни извештај и извештај о раду Српског института за 2023. годину.