БУДИМПЕШТА 150 – КОНФЕРЕНЦИЈА

СРБИ У ИСТОРИЈИ БУДИМПЕШТЕ – БУДИМ И ПЕШТА У ИСТОРИЈИ СРБА

НАЈАВА НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 8. ДЕЦЕМБРА 2023. ГОДИНЕ

ДЕТАЉАН ПРОГРАМ СКУПА: