ПРИПРЕМЕ ПРОГРАМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 100. ГОДИНШЊИЦЕ ОПТАЦИЈЕ

Почеле су интензивне припреме за обележавање 100. годишњице почетка организованог оптирања Срба из Мађарске. Прва велика група је кренула у пролеће 1923. из Батање, где ће се и 1. децембра 2023. г. одржати пригодна манифестација у чијој припреми ће учествовати поред осталих српских организација и Српски институт.