СРПСКИ КАЛЕНДАР – 2023

Почетком oве 2023. године објављен је нови број Српског календара у издању Самоуправе Срба у Мађарској и уз помоћ осталих српских народносних организација, међу којима је и Српски институт непрофитно д.о.о.

Поред традиционалног српског православног календара и верских садржаја и овом приликом су јавности представљене различите теме у више области, као што су на пример: историја, традиционална култура или књижевност.

УРЕДНИЦИ И ФИНАНСИЈЕРИ ИЗДАЊА