СРБИ У МАЂАРСКОЈ И ПРАВОСЛАВЉЕ КРОЗ ВЕКОВЕ – 2022

Крајем 2022. године објављен је зборник радова са научног скупа одржан 2019. године, поводом 800. годишњице стицања аутокефалности Српске православне цркве. Ново издање под називом „Срби у Мађарској и православље кроз векове“ садржи у себи студије из разне области историје, културне-историје, музикологије и етнографије.

УРЕДНИЦИ ИЗДАЊА: