БАТАЊЦИ У СЛИЦИ И РЕЧИ – ПРИПРЕМА ЗА АЛБУМ

У току је припрема за издање „Батањци у слици и речи“. Према *успешном конкурсу Српског института за 2022. годину, расписан са стране Фондације „Бетлен Габор” ускоро ће се објавити фотоалбум о Батањи на основу сакупљених фотографија на терену у оквиру пројекта „Слика и памћење“. По плану ће се објавити фотографије са пратећим текстовима о важним моментима из живота Батањаца као и о разним историјским догађајима у насељу.

СРПСКА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА У БАТАЊИ

Тренутно се врши рад на избору фотографија и обради звучних материјала са партерима из Београда (Етнолошки институт – САНУ) и сарадницима Српског института.

Први резултати пројекта очекују се крајем децембра.

*Према конкурсу:
NKUL-KP-1-2022/2-000360 – „Batanjci u slici i reci (Battonyai szerbek szóban és
képben) kiadvány megjelentetése”