КАКО ДА ТЕ ЗОВЕМ? – СКУП О АКТУЕЛНИМ ПИТАЊИМА УПОТРЕБЕ ЛИЧНИХ ИМЕНА НАЦИОНАЛНОСТИ

Minek nevezzelek? – Az egyéni nemzetiségi névhasználat aktuális kérdései

Како да те зовем? – Актуелна питања употребе личних имена народности

20. октобра 2022. године, у организацији Канцеларије Повереника за основна права (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala) одржаће се научни скуп о актуелним питањима употребе личних имена народности Мађарске.

Циљ скупа је да открије сложену ситуацију спровођења личних имена на језику одређене народности и да у области цивилне регистрације, у складу са правилима језика народности, открива сложену ситуацију спровођења личних имена на језику народности, као и да представи изазове и проблеме са којима су се припадници народносних мањина сусрели и са којима се суочавају током спровођења и остваривања поменута права.

Међу ичесницима скупа је и Пера Ластић, директор Српског института који ће своје излагање одржати на тему Конститутивне националности и службена употреба националних имена.

Програм ће се водити на мађарском језику.