МЕЂУНАРОДНИ СКУП У БРИЈУНИМА

Од 19. до 21. септембра у Бријунима је одржана 26. међународна знанствена конференција под насловом „Националне мањине, миграције и сугорност“. Конференцију je организовао Загребачки Факултет политичких знаности под покровитељством Савета за националне мањине Републике Хрватске и Владиног Уреда за људска права.
Извор слике: https://savjet.nacionalne-manjine.info/2022/09/23/odrzana-26-medunarodna-znanstvena-konferencija-nacionalne-manjine-migracije-i-sigurnost/
На скупу, поред осталих представника српских установа учествовао је и Пера Ластић, директор нашег института који је у оквиру скупа причао о стању и проблемима националних мањина на примеру Срба у Мађарској.

На дан отварања скупа, у првом панелу програма одржао је своје излагање „Резултати и проблеми у изградњи културне аутономије националних мањина у Мађарској путем мањинских самоуправа – пример Срба у Мађарској“. Док је други дан, 20. септембра говорио на тему: Школство као део културне аутономије националних мањина у Мађарској. У свом излагању дао је преглед и анализу разних аспеката образовања и васпитања националних и етничких мањина у савременој Мађарској у светлу правне регулативе и праксе. Такође је говорио о историјском контектсу мањинског школства у Мађарској, на место мањинског школства у укупном васпитно-образовном систему Мађарске, и о питањима послесредњошколског образовања и високог школства мањина, и могућностима које пружа сарадња са установама матичне државе. Поред давања прегледа над ситуацијом отворио је питање о томе како утиче процес преузимања установа са мањинским програмом од стране мањинских самоуправа (интегрисање школства у систем мањинске културне аутономије) на развој мањинског школства.

ОРГАНИЗАТОРИ МЕЂУНАРОДНОГ СКУПА БИЛИ СУ