РЕФЛЕКСИЈЕ – МУЗИЧКЕ ТРАДИЦИЈЕ ЈУЖНИХ СЛОВЕНА У МАЂАРСКОЈ

Крајем маја у Београду, а почетком јуна у Будимпешти је презентирано ново,  проширено, критичко, тројезично издање (на мађарском, српском и енглеском) збирке  „Музичке традиције Јужних Словена у Мађарској” од Тихомира Вујичића (1929–1975).

Збирка поред нотних примера традиционалних вокалних, инструменталних и вокално-инструменталних мелодија Срба и других Јужних Словена у Мађарској, садржи и неколико попратних текстова и студија од уредника књиге, као и од самог аутора, Тихомира Вујичића. Тројезично издање, са пратећим, мултимедијалним прилогом је резултат трогодишњег билатералног пројекта међуакадемијске сарадње између САНУ и МАН (Истраживачког центра за хуманистичке науке), као и сарадње на пројектима Српског института у Будимпешти.

Као промоција, тако и сама књига је изазвала велику пажњу не само стручне јавности, већ и шире читалачке публике. О томе говори и новообјављени чланак новинара Каталина Фитлер, који је објављен у музичком часопису „ПАРЛАНДО“.

Цео текст можете преузети ОВДЕ:

https://www.parlando.hu/2022/2022-4/Vujicsics_Tihamer.htm

(Чланак је написан на мађарском језику)