ИГЊАТОВИЋ 200 – ПОЧЕЛИ РАЗГОВОРИ СА МАТИЦОМ СРПСКОМ

Почетком августа ове године почели су разговори са Матицом српском и Задужбином Јакова Игњатовића о организацији међународног скупа поводом 200. годишњице рођења Јакова Игњатовића.

Према предлозима Пере Ластића, директора нашег института, циљ скупа је да се на достојан начин, у родном месту обележи 200. годишњица рођења Јакова Игњатовића – књижевника, друштвеног делатника, као и интелектуалца, једне од најистакнутијих историјских личности Срба у Мађарској.

На скупу би се од стране научника и истраживача представиле личност и делатност Игњатовића, као и доба у којем је живео и деловао. Поред књижевно-историјског, естетског и лингвистичког приступа, посебна пажња би се посветила културно-историјском и историјско-контектстуалном приступу, као и питањима савремене перцепције, уз учешће стручњака из Мађарске, што отвара могућности и за компаративни поглед на Игњатовићево дело.

Концепција и тематика се осмишљавају тако да буду што више могуће комплементарне са тематиком скупа у Новом Саду, који ће се одржати 2. децембра 2022. године.

Разговори између установа ће се наставити током наредних недеља.