СЛИКА И ПАМЋЕЊЕ – НАСТАВЉА СЕ РАД У БАТИ

Почетком јула 2022. године поново је започет рад на терену у оквиру пројекта Слика и памћење. Сарадници Српског института, Нада Хајџан, спољни сарадник пројекта, Софија Каплан, етнолог института као и Пера Ластић, директор института обавили су више интервјуа и скенирања старих породичних фотографија и докумената у Бати и у околини, где живе Срби из Бате.

Разгледница о српском храму и српској школи у Бати
Извор слике: https://static-cdn.hungaricana.hu/tile/thumb/kepeslap/sahytol/sahytol__9473.ecw/

Током њиховог боравка покупљене су и поједине приче саговорника, односно историјских информација о појединцима, породицама, важним догађајима или о свакодневном животу Срба у насељу.

За дигиталну архиву пројекта одабрано и скенирано је више од 500 фотографија и снимљено око 30 часова разговора.