OДРЖАН КОНЦЕРТ И ПРОМОЦИЈА – ТИХОМИР ВУЈИЧИЋ: МУЗИЧКЕ ТРАДИЦИЈЕ ЈУЖНИХ СЛОВЕНА У МАЂАРСКОЈ

У Београду одржан концерт и промоција новообјављеног и проширеног издања Тихомира Вујичића – Музичке традиције Јужних Словена у Мађаркској

Проширена, новообјављена збирка
Тихомира Вујичића: Музичке традиције Јужних Словена у Мађаркској
(ФОТО: САНУ)

У организацији Одборa за проучавање националних мањина и људских права САНУ и Српског института у Будимпешти, 26. и 27. маја у Српској академији наука и уметности (САНУ) приређена су два догађаја везано за рад Тихомира Вујичића на осветљавању традиционалне музике Срба и других Јужних Словена у Мађарској. У четвртак, 26. маја, у 18 сати, у Галерији САНУ је био одржан концерт под називом „ Музички записи Тихомира Вујичића”, у су учествовали Ансамбл Коло (из Тукуље), Бранка Башић, вокална солисткиња (из Чипа), Золтан Сабо, етнограф, свирач на гајдама и тамбури (из Будимоеште) као и Чланице Студијског хора Музиколошког института САНУ и певачка групе Моба (из Београда).

Извођачи концерта у Галерији САНУ у Београду

Следећег дана, 27. маја, с почетком у 12 сати, у Свечаној сали САНУ презентирано је ново,  проширено, критичко, тројезично издање (на мађарском, српском и енглеском) збирке  „Музичке традиције Јужних Словена у Мађарској” Тихомира Вујичића (1929–1975).

Уводне речи академика Тибора Варадија
председника Одбора за проучавање мањина и људских права
(ФОТО: САНУ)

Излагања сарадника Српског института:

Збирка садржи око 400 нотних примера традиционалних вокалних, инструменталних и вокално-инструменталних мелодија Срба и других Јужних Словена у Мађарској, а у оквиру тог корпуса и мањи број транскрипција народних мелодија са простора некадашње Југославије и из других словенских земаља. У оквиру издања објављено је неколико пропратних текстова и студија (Пал Рихтер, Пера Ластић, Јелена Јовановић и Данка Лајић Михајловић), а међу њима посебно значајан допринос представља преведена студија самог Тихомира Вујичића, сада доступна, поред мађарског, и на српском и на енглеском језику. Збирку прати мултимедијални интернет прилог са Вујичићевим теренским и документарним аудио-снимцима и визуелним илустрацијама: скенираним архивским, углавном рукописним, а мањим делом штампаним материјалом из Вујичићеве етномузиколошке заоставштине, и документарним фотографијама. За сваки поједини аудио-запис и илустрацију дат је стручни и научни, тројезични коментар уредница и сарадника на издању.

Збирка је резултат трогодишњег билатералног пројекта међуакадемијске сарадње између САНУ и МАН (Истраживачког центра за хуманистичке науке), као и сарадње на пројектима Српског института у Будимпешти.