ОДРЖАН ПРВИ САСТАНАК УРЕДНИЧКЕ ЕКИПЕ

5. априла 2022. године је одржан састанак о планираном зборнику Института за лингвистику Мађарске академије наука, на којем су учествовали сарадници стручних организација мањина у Мађарској, међу осталима и Српски институт.

Издање ће се објавити у електронској тако и у штампаној форми у оквиру конкурса „Меценатура“. У књизи ће бити представљени резултати ранијег истраживања Института за лингвистику о положају мањина у Мађарској, међутим, циљ зборника је да се представе и нови резултати истраживања на тему билингвизам, познавање језика, језички пејзаж, народносни образовни систем  и положај народносних самоуправа у Мађарској.


Главни уредници издања: др Ана Борбељ (Институт за лингвистику Мађарске академије наука, Будимпешта) и др Чила Барта (Центар за истраживање вишејезичности)

Чланови уредништва: др Ана Оршош (Катедра за ромологију и социологију образовања), др Марија Ерб (Германистички институт Филозофског факултета „Етвеш Лоранд“), др Тинде Тушка (Институт за националности – Катедра за словачки језик и књижевност, Педагошког факултета „Јухас Ђула“ у Сегедину), Ержебет Х. Ухрин (Словачки истраживачки институт у Мађарској), Пера Ластић, директор Српског института и Софија Каплан, културни антрополог Српског института.

(Извор фотографије на почетној страни: http://www.nytud.hu/)