ЗАЈЕДНИЧКА САРАДЊА ИНСТИТУТОМ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

Cарадња са Српским институтом из Будимпеште

Господин Пера Ластић, управник Српског института у Будимпешти, посетио је 3. марта 2022. године Институт за српски језик САНУ ради разговора о наставку и могућем проширењу сарадње двеју институција.

Сарадња је по одлуци Научног већа покренута још 2012. године, а њен резултат чине углавном заједнички зборници радова и теренска истраживања у селима са српским живљем у Мађарској.

Директор Института за српски језик САНУ и управник Српског института у Будимпешти разговарали су превасходно о почетку реализације подухвата планираног за текућу годину – припрема зборника радова пок. Димитрија Е. Стефановића, некадашњег дугогодишњег сарадника Института, али и о концепцији зборника о говору Батање (на терену је пре више година грађу сакупило неколико сарадника Института), те о будућим неопоходним ономастичким теренским истраживањима у Батањи и њеној околини.

Директору Института за српски језик САНУ уручене су три публикације: Српски календар и Етнографија Срба у Мађарској за 2021. годину, као и Тета Љубин кувар. Из приватне историје Срба у Чанаду (прир. Биљана Сикимић), чији текстови сведоче о чињеници да се у Мађарској чује српска реч, а и да се вера, култура и традиција на тим просторима негују чак и када је та реч запретана у дубоком сећању њених носилаца.  

Вест преузета са: http://www.isj.sanu.ac.rs/2022/03/07/%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%9a%d0%b0-%d1%81%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%b8%d0%b7-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b8/