СЕДНИЦА ОДБОРА САНУ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА И ЉУДСКИХ ПРАВА

2. марта 2022. године, са почетком у 12.00 часова одржан је састанак Одбора за проучавање националних мањина и људских права у сали зграде Српске академије наука и уметности.

Дневни ред одбора је садржао следеће теме:

  • Остваривање плана рада у 2022. години
  • Предлози за нове чланове Одбора
  • Питања и предлози

У оквиру првог дневног реда је Пера Ластић представио план промоције збирке Вујичића Тихомира– Музичке традиције Јужних Словена у Мађарској. Договорено је да је програм заказана за 27. мај, 12 сати, Свечана сала САНУ. На представљању по плану би говорили: проф. др Пал Рихтер, гл. и одг. уредник издања и директор Музиколошког института МАН; дописни члан Јелена Јовановић; Пера Ластић, директор Српског института; др Данка Лајић Михајловић (као коуредница) и госпођа Маријета Вујичић (супруга Тихомировог брата Стојана Вујичића, сарадница на уређивању).

Поред тога је Пера Ластић обавестио Одбора да је промоцију најавио и Мађарском културном центру у Београду у нади да би се и они укључили у програм. Такође је навео да се промоција у Мађарсксој планира за половину јуна ове године.