САСТАНАК У МУЗЕЈУ ВОЈВОДИНЕ

Крајем фебруара, током свог службеног боравка у Србији Пера Ластић, руководиоц Српског института ДОО, заједно са Бориславом Русом, председником Српске самоуправе у Будимпешти састао се са Тијаном Пештерац, директорком Музеја Војводине. На почетку разговора присуствовао је и Милан Мицић, који је изнео основне предлоге према Музеју о заједничким плановима са Српским институтом о представљењу изложби о оптантима. У вези са тим је Пера Ластић истекао да истраживање теме оптаната је потребна, и може се посматрати као проширење пројекта „Слика памћење“.  

Након тога, Пера Ластић је предложио Музеју да се прими да уради спомен собу Јакову Игњативу у Сентандреји уколико се обезбеди простор за то.

Такође, навео је да је у плану промоција Етнографије Срба у Мађарској 8. за коју би предложио Музеја као домаћина програма. Додао је да промоцију би пратила изложба етнографске поставке из Деске, као пригодан програм за све заинтересоване.

У циљу што скоријег заједничког рада, чланови разговора су решили да се до краја априла изради концепција поменутих планова.

На крају састанка сарадници Музеја Војводине, заједно са директорком, Тијаном Пештерац показали су актелну изложбу гостима о позлаћеним римским шлемовима.

(Извор слике на насловној страни: https://www.muzejvojvodine.org.rs/)