СРПСКИ КАЛЕНДАР – 2022

Почетком текуће 2022. године објављен је нови број Српског календара у издању Самоуправе Срба у Мађарској и уз помоћ осталих српских народносних организација, међу којима је и Српски институт непрофитно д.о.о.

Као што и раније и овом приликом ће јавности бити представљене различите теме у више области, за све генерације. У Календару можете поред традиционалног српског православног календара и верских садржаја (нпр. славе свих наших храмова у Мађарској) пронаћи занимљиве текстове за читање, просвећивање и разоноду од тема из традиционалног народног живота, преко историје (посебно српске, односно Срба у Мађарској), куклтурне историје, књижевности, природних и других знаменитости Србије, до разних занимљивости науке, психологије или филма.

УРЕДНИЦИ И ФИНАНСИЈЕРИ ИЗДАЊА