ПРИПРЕМА „ROLL-UP” ИЗЛОЖБЕ – СРПСКО-МАЂАРСКЕ КУЛТУРНЕ ВЕЗЕ

У приреми је „roll-up” изложба „Српско-мађарске културне везе“* Српског института, који ће се остварити у оквиру успешног конкурса Српског института финансираног са стране Фондације „Бетлен Габор”. У центру пројекта је обрада и презентација две теме на којима већ Институт ради више године. У првој теми ће бити представљен живот и рад Саве Текелије, док ће друга тема представити Мађарске сликаре у Србији током Првог светског рата.

На изради и на остварању пројекта ради Пера Ластић, директор Српског института (ко је уједно и инициjатор пројекта), и Золтан Бада, историчар нашег института.

*Пројекат „(NKUL-KP-1-2021/1-002197) Српско-мађарске културне везе (израда и представљање изложбе)” ће се остварити у оквиру конкурса о културним пројектима народности у Мађарској, Фондације „Бетлен Габор”.