У ТОКУ РАД НА ИЗДАЊУ „ТЕТА ЉУБИН КУВАР“

Према одлуци Фондацији „Бетлен Габор” за почетак 2022. године треба да се оствари пројекат Српског института, под именом „Тета Љубин кувар“ – Чанад*. У оквиру пројекта ће се објавити издање о рецептима сакупљених у Чанаду захваљујући др Биљани Сикимић етнолингвисти, научног саветника Балканолошког института САНУ.

Теренска истраживања обављена су 21–24. августа 2019. године захваљујући иницијативи и организацији Пере Ластића, директора Српског института. Истраживање је започет у Десци и у Батањи, а на основу искуства стеченог на терену проширило се на Чанад где је пронађена и грађа, односно збирка рецепата написана од стране члана породице Јешић и Буњевац. У издању биће представљени оригинални рецепти Љубе Буњевац као и неки зебележени приватни подаци, адресе или датуми.

Љубин кувар ће зато пре свега бити „…не само приказ некадашњих рецепата, него и антрополошки и историјски документ о једном времену, али истовремено и социолингвистички, па делимично и дијалектолошки документ о језику и језицима којима се још средином 20. века говорило у Чанаду.“ – објашњава ауторка.

*Пројекат (NKUL-KP-1-2021/1-002091) „Тета Љубин кувар“ – Чанад (ново издање) ће се остварити у оквиру конкурса о културним пројектима народности у Мађарској, Фондације „Бетлен Габор”.