ЕТНОГРАФИЈА СРБА У МАЂАСКОЈ 8. – 2021

После изостатака више година, објављено је 8. број серије „Етнографија Срба у Мађарској“ у издању Народносне секције Мађарског етнографског друштва, Српске Самоуправе у Будимпешти и Српског института доо.

Као што и раније и овом приликом су јавности представљене различите теме у области етнографије као што су на пример: обичај додола, традиционална земљорадња у Поморишју, српска музика итд.

УРЕДНИЦИ И ФИНАНСИЈЕРИ ИЗДАЊА