ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕКТА „СЛИКА И ПАМЋЕЊЕ“ У БАТИ

У петак, 10. децембра 2021. године, у организацији месне српске самоуправе одржано је представљање пројекта „Слика и памћење“ у свечаној сали Српског клуба у Бати. Пројекат се реализује у оквиру заједничког рада Музеја Епархије Будимске и Српског института, међутим у односу на почетак пројекта, данас се интензивније остварује теренско истраживање захваљујући раду томе посвећених људи – сарадницима Српског институа. На основу све већег сакупљеног материјала и теренског искуства, учесници пројекта су дошли до закључка да се нагласак првенствено стави на теренски рад пројекта, односно на обилазка и обраду што више насеља са српским живљем.

Из тог разлога, промоција је одржана у Бати као следећем месту истраживања. Присутне је поздравио Пера Ластић, директор Српског института, док су Нада Хајџан, спољни сарадник института и Софија Каплан, етнолог институа кратком презентацијом представиле циљеве и досадашње резултате пројекта.  Након тога, присутници су имали прилику да погледају избор сакупљених фотографија.

(Фотографије са промоције пројекта:  Николи Чупић, председник Самоуправе Срба у Бати)