У ТОКУ РАД НА ЕТНОГРАФИЈИ СРБА У МАЂАРСКОЈ

После изостатака више година, ускоро ће се објавити 8. број серије „Етнографија Срба у Мађарској“ у издању Народносне секције Мађарског етнографског друштва, Српске Самоуправе у Будимпешти и Српског института доо.
Као што и раније и овом приликом ће јавности бити представљене различите теме у области етнографије као што су на пример: обичај додола, традиционална земљорадња у Поморишју, српска музика итд.

Према садашњим плановима издање би се објавило крајем ове, 2021. године.