ИНИЦИЈАТИВА ДА СЕ ОБЈАВИ ЗБОРНИК РАДОВА ДИМИТРИЈА Е. СТЕФАНОВИЋА

Покојни проф. др Димитрије Е. Стефановић имао је велик број радова разасутих по разним зборницима и часописима који се баве темама везаним за Србе у Мађарској. Прета томе, Српски институт је дошло на идеји да се ти радови постхумно сакупе у један зборник и да се објаве током идуће године. О будућим пословима око издања са стране Пере Ластића, директора нашег института су покренути разговори са Милесом Стефановић-Бановић, као и са Софијом Милорадовић, професором Института за српски језик САНУ.

Такође, у нади финансијске подршке поднет је конкурс Српског института у оквиру конкурса о културним пројектима, намењених организацијама народности у Мађарској, при фондацији „Бетлен Габор“ .