ИСТРАЖИВАЧКИ ПОСЛОВИ

Током јула 2021. године историчар и сарадник нашег института, Золтан Бада је у Србији вршио истраживачке послове.

Золтан Бада – историчар, СИ

Током његовог боравка у Новом Саду и у Београду је прегледао документе за актуелне научне пројекте Српског института, као и материјале српске штампе са територије Угарске у 19. веку, сужену на 1889. годину, и новинске чланке у вези са обележавањем 500. годишњице Косовске битке у контексту културе сећања.