МОГУЋНОСТИ КОРИШЋЕЊА МАЊИНСКИХ ГЕОГРАФСКИХ ИМЕНА У МАЂАРСКОЈ

Контролни пододбор Одбора за националне мањине у Мађарској Народне скупштине Мађарске имао је данас седницу у 9 сати на тему „Могућности коришћења мањинских географских имена у Мађарској – међународни и домаћи правни оквири и општа пракса у Мађарској“.

(Позивница на мађарском језику)

Позвани предавачи седнице били су Тамаш Кош, председник Комисије за географска имена и Пера Ластић, руководилац Српског института.

После предавања Пере Ластића рад Комисије за географска имена представио је председник тог тела, Тамаш Кош. У дискусији су узели реч Антон Паулик, портпарол Словачке мањине у Мађарској и Имре Ритер, посланик немачке мањине и председник одбора. Током састанка је договорено да ће се започети рад на унапређењу правне регулативе у сарадњи са Комисијом за географска имена и Одбором за националне мањине у Мађарској.

Седницу је организовао и водио Љубомир Алексов, председник пододбора, српски представник при парламенту.