УСПЕШАН КОНКУРС СРПСКОГ ИНСТИТУТА

(извор слике:https://www.kultura.gov.rs/)

23. априла 2021. године на сајту Министарства културе и информисања Републике Србије објављено је решење о додели средстава за суфинансирање пројеката у области културних делатности Срба у иностранству у 2021. години.
Конкурс Српског института за 2021. годину био је успешан, и одобрена су следећа средства:

Конкурс Српског института за 2021. годину био је успешан, и одобрена су следећа средства:

Пројекат: „Евидентирање српског непокретног материјалног наслеђа у Мађарској у дигиталној бази података“ – 120.000 динара

Детаљније о резултатима конкурса:


https://www.kultura.gov.rs/extfile/sr/6002a208e695c/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5,%20%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%20%D1%83%20%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%831619684333.pdf


http:// https://www.kultura.gov.rs/konkurs/30/6002a208e695c