НОВО ИЗДАЊЕ: МУЗИЧКЕ ТРАДИЦИЈЕ ЈУЖНИХ СЛОВЕНА У МАЂАРСКОЈ – РЕПОРТАЖА СРПСКОГ ЕКРАНА

Делић репортаже „Српског екрана“ о новом, проширеном и критичом издању Тихомира Вујичића: „Музичке традиције Јужних Словена у Мађарској“.

Пре свега, збирка је проширена новим записима и варијантама које је начинио сам Вујичић и приређена је у складу са савременим етномузиколошким принципима. Научној релевантности посебно доприноси потпунo нови елемент издања: мултимедијални Прилог са теренским и студијским аудио- снимцима традиционалне музике из Вујичићеве заоставштине и са другим врстама докумената у вези са овом грађом и Вујичићевим деловањем на етномузиколошком пољy: рукописним транскрипцијама, белешкама, фотографијама.

О самом пројекту и здању прича главни и одговорни уредник издања Пал Рихтер, директор Музиколошки институтa ИЦХН

Као и сарадници на уређивању Габор Ередич руководиоц ансамбла “Вујичић” и директор радио канала „Данко”

И Пера Ластић, директор нашег Српског института у Будимпешти.

Комплетан видео снимак доступан је на линку:

https://mediaklikk.hu/video/srpski-ekran-2021-03-30-i-adas-2/?fbclid=IwAR3sbwETKDZHZ5maWIa8dtfBqXjyrjqQp0O6LmJE8NJS_xmFoFCi5kxxfCQ