ПРЕДАТИ КОНКУРСИ ЗА БЕОГРАД

16. јануара 2021. године објављен је Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката у области културних делатности Срба у иностранству у 2021. години“ са стране Министарства културе и информисања – Сектор за савремено стваралаштво и креативне индустрије.

Српски институт непрофитно д.о.о. из Будимпеште је током отвореног рока поднео три конкурса, која су следеће:

  • „Батањци у слици и причи“
  • „Документовање и презентовање ентеријера српских православних храмова у Мађарској“
  • „Евидентирање српског непокретног материјалног наслеђа у Мађарској у дигиталној бази података“

О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучује стручна комисија коју образује Министарство културе и информисања.

Детаљније о самом конкурсу:

https://www.kultura.gov.rs/konkurs/30/6002a208e695c