„БОГАТА САМ, ИМАМ СВЕГА“ – ПУТ ЈЕДНЕ ПЕСМЕ

Свака песма има своје карактеристике. Међутим, како се користе и изводе више пута, ове карактеристике се могу променити: песме могу добити нову функцију, мењају ритам, па чак и свој жанр. Овим путем Вам желимо приказати једну песму, која је на овакав начин „промењена“, песму под називом „Богата сам, имам свега“.

Марко Нешић
(1873 – 1938)

Огигинал текста и мелодију је написао Марко Нешић (1873 – 1938), на основу чега можемо рећи да песма има свог аутора, међутим песма се фолклоризовала – тј. постала део усмене комуникације. Због тога су се развиле даље верзије (варијанте). Тако се могло догодити да је у Архиву Мађарског Музиколошког Института забележена као „народна песма“ у извођењу саговорника, Ђуре Шошића (рођ. 1905 г.), који је ову песму отпевао као пример његовог „народног репертоара“.

Посебно је занимљиво, да је песма касније постала део репертоара Бранке Башић, познате српске певачице из Мађарске, која је слично претходном, сакупила и забележила ову песму у свом родном селу, у Чипу.

Али нека говоре песме уместо речи!

  1. верзија – снимјена у Њујорку, у извођењу Стеван Зербес, Љубомир  “Лео” Бајић, Џо Шкорњак и  Тамбурашког Друштва „Балкан“ https://www.youtube.com/watch?v=ZH_Ni66oj4I
  2. верзија – теренски снимак из 1965. године, сакупио: Лајош Киш, казивач: Ђура Шошић, на касети: од 13:11 до 16:01 https://zti.hungaricana.hu/hu/audio/6374/?t=00%3A13%3A11#record-80355
  3. верзија – лањски снимак, из 2020. године, у извођењу Бранке Башић – на консерту „Трио Бранка“; од 17:15 до 20:56-ig https://www.facebook.com/halmosbelaprogram/videos/282847343073935