РАЗГЛЕДНИЦЕ ПРИЧАЈУ

Разгледнице су скоро свакоме отворене поруке, као документи носе велику количину информација. Представљају једно од првих средстава масовне комуникације у којима је визуелни садржај подједнако битан као и текстуални. Као слике, оне нам причају о неким несталим временима, догађајима, насељима, заједницама, нудећи много више информација од написаног текста. Следећа разгледница је из Ловре, из села која је посебна од свих насеља у Мађарској по томе што је једино насеље са српском већином.

Извор разгледницe:

https://www.darabanth.com/hu/online-auction/276/categories~Postcards/Hungary~5/Lorev-szerb-viselet-Fo-utca-szerb-ortodox-templom-kiadja-T-J-EB~II1412581/?fbclid=IwAR0RWmGXB_LOBzAJNYfmq79BfRM5ErSJSr1xEGKMUBsJ7kWhgvRfc8vNuuI