ВЕРТЕП

Вертеп је обред посвећен рођењу Исуса Христа. Изводе га, као игроказ, за време божићних празника. Чланови поворке – тј. „вертепаши“ су маскирани учесници, угланом деца, која у поворци обилазе куће носећи макету цркве (вертеп) уз извођење приказа посвећеног рођењу Исуса Христа.

Током опхода учесници изговарају текст који се састоји из духовно-сакралног и шаљиво-комедиографског дела, након чега их домаћини даривају. Вертепска традиција у српским писаним изворима се јавља већ 30-их година 18. века, а током 19. века постаје масовна појава у данашњој Војводини и у Србији, као и на подручју данашње Мађарске. Као народни обичај сачувао се до наших дана.

Вертепашима се можемо наћи и данас, на Бадње вечери, у српским насељима у Мађарској као што су на пример Ловра, Помаз, Бата, Сантово итд. Године 2018. вертеп је, као део културног наслеђа, увршен у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије.

Извор:
Радовановић, Зоран (2017). Заувек вертеп : сценско извођење у слици и речи
Dömötör Tekla (1964) – Naptári ünnepek – népi színjátszás
Szerb karácsony Lóréven (2015) – szakdolgozat (K. Sz.)