ОБЈАВЉЕНА НОВА КЊИГА МИЛАНА МИЦИЋА

У издању Српског института и издавачке установе „АГОРА“, објављена је нова књига Милана Мицића под називом Дуго путовање у Табану.

Ово издање чине 11 прича, о којима је забележено следеће:  „У језичко-стилски богатим нарацијама, тематско-мотивским аспектима и унутрашњем ритму форме, приче из ове књиге воде – каткад скривен а каткад експлицитније наглашен – интертекстуални дијалог са прозним делима М. Павића, Опсадом цркве Светог Спаса, Г. Петровића, Андрићевим приповедним светом, Сеобама, М. Црњанског; или пак библијским мотивима попут Потопа или Пророчког сна…“ – СНОМ

Објављивање ове књиге финансијски су подржали:

Српска самоуправа у Будимпешти
Српска самоуправа у Ференцварошу – Будимпешта IX кварт
Српска самоуправа у Зуглоу – Будимпешта XIV кварт