ОБЈАВЉЕНА СТУДИЈА ПЕРЕ ЛАСТИЋА О СРПСКИМ ПРАВОСЛАВНИМ ГРОБЉАМА

Крајем децембра 2020. године објављена је студија директора Српског института, Пера Ластића у часопису “Регио“, под насловом Српска православна гробља, гробови и надгробни споменици у Мађарској.

РЕГИО – Мањина, Култура, Политика и Друштво је квартални научни часопис, орган упоредних регионалних, социјалних и културних истраживања, представљен проучавањем националних и мањинских питања. Главни циљ часописа је да мађарским читаоцима пренесе лекције савремених међународних (социјалних) теоријских расправа и текстова који још увек нису доступни на мађарском језику.

Апстракт студије:

Православни Срби досељени са Балкана већ од XV. века живе и сахрањују се на територији данашње Мађарске. Њихова рана гробља нису преживела, а археолошка истраживања ових гробаља нису у првом плану научног интересовања. Само неколико надгорбних споменика из Ковина (16. век) и Будима (17. век) односи се на места сахрањивања око бивших српских православних цркава. После Велике Сеобе Срба, 1690. године, Срби у Мађарској – захваљујући добијеним црквеним привилегијама – основали су своја гробља у многим градовима и насељима, која су, са неколико изузетака, ликвидирани током 20. века. Међутим, више од ових надгробних споменика културне и уметничке вредности спашен је са ових гробља и смештен у портама српских православних цркава и гробљама. Пошто је значајан број локалних спрских заједница знатно смањен услед емиграције (1920-1931) и асимилације, већина гробља отворених крајем 19-ог и почетком 20-их века, је уништено или је високо угрожено.

Гробови, надгробни споменици и натписи на гробницама регистровани током анкете коју је спровео Српски институт у 65 насеља између 2011. и 2014. године, чине обимну електронску базу података која ће ускоро бити доступна на Интернету, и која би могла да буде основа за професионално успостављен програм за заштиту овог значајног наслеђа Срба у Мађарској.

Комплетна студија и објављен зборник је доступна на мађарском језику на следећој страници:

https://regio.tk.mta.hu/index.php/regio/article/view/329/_13