МУЗИЧКЕ ТРАДИЦИЈЕ ЈУЖНИХ СЛОВЕНА У МАЂАРСКОЈ – 2020

НОВА ИЗДАЊА

У сваком погледу – како по аутору, жанру и садржају, тако и по околностима настанка и објављивања – ради се о специфичној, управо јединственој књизи. Прво издање ове књиге из 1978. године која представља публици Музичке традиције Јужних Словена у Мађарској, сам аутор Тихомир Вујичић није доживео. Она је постхумно састављена на основу делимично припремљеног рукописа а делом на основу скицираних забелешки.

Приређивачи садашњег другог издања латили су се не мањег задатка, него да путем међународне сарадње, заједничким снагама уреде, према њиховим настојањима, критичко издање ове збирке, која се сматра Вујичићевим главним делом и у којој је аутор сумирао свој етномузиколошки рад.

Књига је заједничко издање Музиколошког института Мађарске академије наука, Музиколошког инстиута Српске академије наука и уметности, Куће традиција – Будимпешта, Српског института и Удружења „Вујичић”.