МИЛАН МИЦИЋ: ОД РАТА ДО ОПТАЦИЈЕ. ЛОВРА (1914-1924)

Брзе, згуснуте и радикалне историјске промене и историјски процеси обележили су ову деценију. Историјска судбина српске заједнице у Ловри, која је предмет проучавања ове историографске студије, јесте историјска парадигма за историју Срба који су остали у Мађарској после нестанка аустроугарске државе и цртања нових државних граница у Средњој и Источној Европи после Првог светског рата.

Студија, омеђена једним микро-временом (десет година) и једним микро-простором (село Ловра), захваљујући сопственим уским границама и доступним изворима и литератури, свој угао посматрања и своју дубину истраживања усмерава ка српској породици у Ловри и људској јединци, Србину из Ловре, сагледавајући како се глобални историјски процеси и потреси ломе над животном судбином појединца у селу на северном српском националном ободу и како човек, у епохи историјских немира, носи терет историје и сопственог ограниченог биолошког трајања у њеном немилосрдном жрвњу .

(Издавачи: Народносно удружење за очување традиције и културе Ловра, Српско позориште у Мађарској д.о.о.)