ПРИСТИГЛИ КОНКУРСНИ РАДОВИ

Почетком ове недеље су пристигли радови за „Наградни конкурс за сакупљање српске језичке, завичајноисторијске и етнолошке грађе у Мађарској“ коју је расписала Самоуправа Срба у Мађаркој у сарадњи са Српском институтом 2020. године.

Током ових дана – путем Skype-а/Zoom-а – ће се састани трочлана стручна комисија која ће донети предлоге за награђивање пристиглих радова.

Детаљније о конкурсу:

http://www.szerb.hu/sr/konkursi.php

Илустрација: Fortepan / MHSZ